Akkuş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Akkuş Ziraat Odası > Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

GİRİŞ

Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir.Ayrıca yeşil kabuğundan ve kökleriden boya elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı ise % 60 ‘ ın üzerin-dedir.Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri vardır.

Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.

Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC ’ye kadar dayanıklılık gösterir.

TESİSİ VE BAKIMI :

Ceviz ağaçları ; toprak bakımından seçici olmamakla beraber taban suyu seviyesi kışın 2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan gevşek, süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.

Cevizin kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek taban suyu ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının açık yeşil, damarlarının kahverengi renk almasına , sürgün uçlrının kurumasına , bir kaç yıl içersindede ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama imkanı olmayan

yerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvetli , taban yerlerde ise dikim aralığı 12-14 m olarak ayarlanmalıdır.

Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak , fidanlar aşı noktası dışarda kalacak şekilde

dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar.Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar.Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda torak zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde 4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları verimli olan çeşitlerde uç alma yapılmaz.

ÜRÜN BUDAMASI :

Ceviz ağaçlarında verimi artırmak üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.

Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:

  • Ağacın erken meyveye yatması,

  • Periyodisite göstermemesi

  • Ağacın verimli olması

  • Soğuklar ve güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,

  • Ağacın sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olması,

  • Meyve iriliği, tüketimi taze olarak yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması gereklidir.

  • Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince olup kolayca kırılması gereklidir.

  • İç kabuktan kolaylıkla bütün olarak çıkmalı , iç randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen doldurmalı , büzülme yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan total yağ miktarı kuru maddenin %70’inden çok olmamalıdır.

Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır.

BAZI ÖNEMLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ:
ÇEŞİDİÖZELLİĞİTOZLAYICISI
Yalova 1Akdeniz ve Ege dışındaki tüm bölgelere önerilir. Taze ve kuru olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.Yalova 2 Yalova 4
Yalova 2

Taze tüketime elverişlidir. Kaydadeğer hastalık , zararlı, soğuk ve güneş yanıklığı zarar.

Yalova 1
Yalova 3Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılaramukavimdir.Yalova 4
Yalova 4Erkek ve dişi çiçekler birbirine yakın olgunlaşır.Kuru iç olarak tüketime elverişlidir.eylül sonunda hasat edilir.Yalova1 Yalova 3
ŞebinTomurcuklar geç patlar iç kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.Bilecik
BilecikTomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir.İçkuru ceviz olarak tüketilir. Eylül sonlarında hasat edilir.
1974/4İç ceviz olarak tüketilir.Yalova 4
1974/7Taze tüketim için elverişlidir.Meyve çok iridir.
Franguettaİlkbaharda geç uyanır. Kış soğuklarına dayanıksızdır.
HartleyOldukça geç uyanır.Kabuklu olarak satılır.İç kuru ceviz olarak tüketime elverişli, Eylül ortalarında hasat edilir.
Payneİlkbaharda erken uyanır. Çok verimlidir. Hastalık ve zararlılara hasastır.iç kuru ceviz olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.
AshleyPayne’ye benzer verim ve kalitede üstündür.Yan tomurcuklar %80 verimlidir.
MidlandMeyve şekli oval ,üniform değil , kabuk rengi açık esmer, pürüzlülük orta, kabukta yapışma çok iyi
iç kuru ceviz olarak tüketime uygundur.Eylül’ünikinci yarısında hasat edilir.

HASTALIK VE ZARARLILARI:

Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik Bordo bulamacı ile bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna karşı Mayıs ve Hazinan aylarında koruyucu olarak iki ilaçlama yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği iriliğini alınca Haziran ayı içersinde atılacak bakırlı ilaç ile iç kurduna karşı insektisit de tatbik edilmelir.Yine Temmuz ayının başında ve sonunda kabuk sertleşmeden önce 2 defa fungusit ve insektisit karışımı tatbik edilmelidir.

Kaynak: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı wep sitesi

AKKUŞ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINCA CEVİZ FİDANI VE MEYVE FİDANI DAĞITIMI SON HIZLA DEVAM ETMEKTEDİR.

Akkuş Ziraat Odası Başkanlığına ait Fidan Bayiliğimiz de 2010 sezonunda sertifikalı tüplü aşılı Şebin, Yavuz, Bilecik olmak üzere 3 çeşit ceviz fidanı ayrıca diğer sertifikalı meyve fidan çeşitlerinden toplam 10 bin adet fidan çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.Bu fidanların 300 adeti Erbaa, Mesudiye ilçelerindeki ve Yoğunoluk beldesindeki vatandaşların isteği üzerine, 1900 adeti Ünye ve Çaybaşı İlçe Tarım Müdürlüklerinin isteği üzerine ve 1300 adeti Çamaş, Perşembe, İkizce, Ordu Ziraat Odalarının isteği üzerine toplam 3500 adet ceviz fidanı dağıtımları yapılmıştır.

Akkuş ilçemiz Beldelerimiz ve köylerimize 6500 adet olmak üzere toplam 10000 adet ceviz fidanı, 3000 adet çeşitli meyve fidanları çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.Talepler devam etmekte olup fidan dağıtımlarını sürdürmeye devam etmekteyiz.Hedefimiz 20000 adet fidan dağıtmaktır.

Tarım Bakanlığının kapama ceviz fidanı bahçesine desteği sebebiyle ceviz fidanı alan 50 çiftçimiz 10 dekar araziye ceviz bahçesi kurulması için girişimlerde bulunmuşlardır.

Yine Tarım Bakanlığı 10dekar meyve bahçesi olan çiftçilerimize Tarımsal Danışmanlık Hizmet desteği sağlamaktadır. Çiftçilerimiz gerekli başvuruları yaptıklarında bu desteklerden faydalanacaklardır.

Akkuş Ziraat Odası başkanlığı olarak çiftçilerimizin fayda sağlayacağı bu hizmetlerdenyararlanmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz, yeter ki çiftçilerimizin yüzleri gülsün, işleri rast gelsin. Kazançları bol olması dileği ile .Saygılar sunuyorum.

Akkuş Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerimize getirmiş olduğu hizmeti yerinde inceledi,

Akkuş Ziraat Odası Başkanlığı ,Mart ayı başında meyve fidanı dikimi sezonu içersinde çiftçilerimize katkı ve hizmet amaçlı olarak yöremizin iklim ve coğrafik şartlarına uygun her çeşit meyve fidanı ve yavuz, şebin, bilecik olmak üzere üç çeşit ceviz fidanı ile birlikte toplamda 10.000 adet fidan getirmiş olup , ilçemizde ve beldelerimizde uygun fiyatlarla çiftçilerimize satışa sunmuştur.

İlçemiz Yeşilköy Köyünde örnek bir çiftçimiz olan Haydar ÖKSÜZ ve ailesi yaklaşık 250 adet ceviz fidanı Başkanlığımızdan temin etmiş olup ceviz bahçesi kurumu için Başkanlığımız Ziraat Mühendisi Çiğdem DİKİCİ den teknik konuda bilgi ve destek almıştır. Başkanlığımız toprak analiz laboratuarında yaptırmış olduğu toprak analiz raporuna uygun olan uygun gübreyi temin ederek 15 dekar arazisine fidanlarını dikmiştir.Çiftçimizin kurmuş olduğu ceviz bahçesini 13/04/2009 tarihinde Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA,Tarım İlçe Müdürü Azmi AŞÇI,İlçemiz Ziraat Bankası Müdürü Süleyman GÜNEŞ ve Ziraat Mühendisi Çiğdem DİKİCİ yerinde incelemişlerdir.Gerek Arazi yapısı, gerek toprak yapısı gerekse böyle bir alanın değerlendirilmesi ayrıca çiftçimize sağlayacağı ekonomik kazanç konusunda görüşlerini bildirerek köyün diğer çiftçilerine örnek olmasını bildirmişlerdir.

Akkuş Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Kaya yaptığı açıklamada Akkuş Ziraat Odası Başkanlığı olarak birinci ilkesi Çiftçilerimize her konuda destek, hizmet ve katkı sağlamak olduğunu belirtmiş ve Böyle güzel hizmetlerin devam edeceğini bildirmişlerdir.

Ayrıca İlçe Tarım Müdürümüz Azmi AŞÇI ve Ziraat Bankası Müdürü Süleyman GÜNEŞ de çiftçilerimiz için yapılan örnek çalışma ve hizmetlerde her zaman çiftçilerimizin yanında olduklarını tarımsal anlamda yapılan ve ekonomimize katkı sağlayacak böyle çalışmaların sevindirici olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca İlçe Belediye Başkanlığı da Tarıma destek amaçlı proje ve hizmetlerde Başkanlığımızın ve çiftçimizin yanında olduğunu belirterek, Çiftçimizin Yapmış olduğu Örnek Çalışmayı tebrik etmişlerdir.