Akkuş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Akkuş Ziraat Odası > Fındık Budaması

Fındık Budaması

FINDIK BUDAMASI

Fındık dikildiğinden itibaren 80–100 yıl arasında verim verir. Bu süre içinde iyi budama yapılmazsa orman çalılığı ve ağaçları haline gelir. O halde planlı ve zamanında budama yapmamız şarttır.

1.      ANA DAL BUDAMASI: İki yılda bir kez yapılır. Fındık hasadı yapıldıktan sonra yapraklarının dökülmeye başladığı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Çakıldak fındıkta 10–12, Tombulda ve Yağlıda 8–10 ana dal sabit tutulmalıdır. Verimden düşmüş yaşlı ve yaralı ana dallar toprak seviyesinden düz bir şekilde budama testeresi ile kesilmelidir. Anadal içi budaması yapmayı da ihmal etmeyiniz.

2.      DİP SÜRGÜN BUDAMASI: Fındık ocağı ana dallarının dip kısımlarından her yıl bol miktarda dip sürgünleri (ışgın) çıkmaktadır. Eğer bu sürgünler düzenli periyodlar halinde kesilip temizlenmezse ana dallardan oluşacak fındık verimine etki eder.

O halde budama her yıl iki kez olmak üzere; 1.nsi Mayıs ayı ve Haziran ortalarına kadar, 2.nsi ise Sonbaharda fındık hasadından sonra ana dal budamasıyla (Eylül-Ekim–Kasım) dip kısımlarından toprak seviyesinden fındık bıçkısı ile kesilmelidir. Şunu unutmamalıyız ki, dip sürgünlerinden ana dallara her ocakta 3-4 tane yedek sürgün bırakılmalı, sürgünlerin boyu 1-1.5 m’ye ulaşınca tepesinden kesilmelidir. Böylece bol verime yatması sağlanır. Ayrıca kesilen sürgünler ocak diplerinde bırakılmamalıdır. Aksi halde yabancı haşerelerin saklanmasına, mantari hastalıkların çoğalmasına yardım etmiş oluruz. Daha fazla budama bilgisi için Tarım Danışmanınızla bire bir görüş alışverişinde bulununuz.

Fındık dallarınız sağlam olsun.     

                                                                  AKKUŞ ZİRAAT ODASI