Akkuş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Akkuş Ziraat Odası > Şeker Fasulyesi Hakkında

Şeker Fasulyesi Hakkında24 Temmuz 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28004

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET’in

Başvuru Tarihi : 26.03.2010

Başvuru No : C2010/017

Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı

Başvuru Sahibi : AKKUŞ ZİRAAT ODASI

Başvuru Sahibinin Adresi :Yazlık Belen Mah. Dr. Hasan Rıza Çakır Sok. No: 8 Akkuş ORDU

Ürünün Adı : Fasulye

Coğrafi İşaretin Adı : Akkuş Şeker Fasulyesi

Kullanım Biçimi : Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Akkuş ilçesi ve köylerinde yetişen Akkuş Şeker Fasulyesi böbrek şeklini andıran beyaz renkli üründür. Kendine has tadı, aroması ve kokusu mevcut olup zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilmektedir. Akkuş İlçesinin rakımı 750-1400 m. arasında değişmekte, tınlı, humuslu ve killi bir toprak yapısına sahiptir.

Üretim Metodu:

Nisan-Mayıs aylarında gübrelenmiş 750-1400 m. yükseklikteki araziye fasulye tohumu ekilir. 2-3 defa çapa yapılır, yabancı otları temizlenir. Hava koşullarına göre kurak geçen yıllarda sulama yapılır. İyi bakımı yapılmış (çapalama, sulama vs.) tarlalardan eylül ortalarında hasat edilir. Çöp, fasulye somunlarından temizlenir. Fasulyeler kurutulur. Üretilen fasulyeler satışa hazırlanarak pazara sunulur.

Bir yıllık çalışmanın ortalama sonuçları aşağıda verilmiştir.

Sıra arası mesafe : 50 cm.

Sıra üzeri mesafe : 10 cm.

Her parsel 3 sıradan oluşacak

Parsel uzuluğu : 3 m.

Morfolojik Gözlemler

Büyüme Tipi : Sırık Sarılıcı

Sarılma Eğilimi : Yok

Bitki Renklenmesi : Orta

Orta Yaprakçık Şekli : Yarı Mızrak

Bitki Tüylenme Durumu : Kısa Tüylü

Yaprak Rengi : Açık Yeşil

Yaprak Ayası Kalınlığı : Orta

Olgunlaşmamış Bakla Renklenmesi : Renklenme Üniform

Bakla Şekli : Hafifçe Kıvrık

Bakla Rengi : Koyu Saman Sarısı

Bakla Duvarı Kalınlığı : Orta Kalın

Tohum Şekli : Böbrek

Bakla Boyu : 12 cm

Bakla Genişlik : 0,93 cm

Tohum Uzunluk : 0,80 cm

Tohum Genişlik : 0,60 cm

Bitki Boyu : 183 cm

İlk Bakla Yüksekliği : 47 cm

Terminal Yaprakçık Uzunluğu : 4 cm

Terminal Yaprakçık Genişliği : 4 cm

Her Baklada Locus Sayısı : 5

Verim ve verim öğelerine ait gözlemler

Bitkide Bakla Sayısı : 13

Baklada Tane Sayısı : 5

1000 Dane Ağırlığı : 455 gr

Teknolojik Özellikler

Kuru Ağırlık : 40 gr

Yaş Ağırlık : 78 gr

Su Alma Kapasitesi (gr/tane) : 0,78

Su Alma İndeksi (%) : 1,75

Kuru Hacim (ml) : 20 ml

Islak Hacim (ml) : 71 ml

Şişme Kapasitesi (ml/tane) : 0,65

Şişme İndeksi (%) : 3,5

Pişme Süresi (dak.) : 25 dak.

Protein Oranı (%) : 22

Gübreleme

Ekimle beraber tarlaya dekara 4 kg Azot (N) ve 6 kg fosfor (P2O2) olacak şekilde gübreleme yapılır.

Kurutma

Hasat edilen baklalar bir hafta süre ile harman yerinde sergiler üzerinde kurutulur.

Kuruyan baklalar ayıklanır, çıkarılan tohumlar harman yerinde nem oranları yaklaşık %13 olana kadar kurutulur.

Denetleme:

Denetim; Akkuş Ziraat Odası koordinatörlüğünde Ordu Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ordu İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Denetim komisyonu; Akkuş Şeker Fasulyesi’nin üretim metodunda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilmesi, üretim aşamalarının doğru ve eksiksiz yapıldığının kontrolü, coğrafi işaretlemenin takibi konusunda kontrol ve takip yapacaktır. Ayrıca ürüne ilişkin herhangibir şikayet konusunda her zaman ve gerektiğinde denetleme yapabilir.