Akkuş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Personel

Genel Sekreter V.Çiğdem KURU
Ziraat Mühendisi


Murat KURU
Muhasebeci


Özgür KAYA
Operatör


Yılmaz ERGİN
Sözleşmeli Personel